Ideointia työryhmissä

Hankkeen kehittämistyöryhmissä on jäseninä eri järjestöjen edustajia, yrittäjiä, kauppiaita, kiinteistöjen omistajia sekä muita kunnan keskustaajaman kehittämisestä kiinnostuneita kuntalaisia.

Työryhmiin kuuluu myös Teuvan kunnan edustaja sekä jokaisen työryhmän vetäjänä ja koordinaattorina toimii hankkeen projektipäällikkö.

Työryhmiä on neljä

  • Taajamatyöryhmä
  • Kaupallinen työryhmä
  • Tapahtumatyöryhmä
  • Ympäristötyöryhmä

Tule Sinäkin mukaan!

Alkuperäinen kutsu työryhmiin ja työryhmien tavoitteet