Meidän Teuva yhdessä –hankkeen tavoitteena on

  • Teuvan keskustassa toimivien eri tahojen yhteistyön syventäminen
  • teuvalaisten yritysten yhteisen markkinoinnin kehittäminen esimerkiksi yhteisellä markkinointinimellä ja –ilmeellä
  • yhteismarkkinoinnin ulottaminen myös alueen ja tapahtumien markkinointiin
  • tärkeiksi koettujen rakentamis- ja kohentamisprojektien käynnistäminen

Ideointia työryhmissä

Hankkeen kehittämistyöryhmissä on jäseninä eri järjestöjen edustajia, yrittäjiä, kauppiaita, kiinteistöjen omistajia sekä muita kunnan keskustaajaman kehittämisestä kiinnostuneita kuntalaisia.

Työryhmiin kuuluu myös Teuvan kunnan edustaja sekä jokaisen työryhmän vetäjänä ja koordinaattorina toimii hankkeen projektipäällikkö.

Työryhmiä on neljä

  • Taajamatyöryhmä
  • Kaupallinen työryhmä
  • Tapahtumatyöryhmä
  • Ympäristötyöryhmä